Header Ads Widget

Dự báo giá vàng ngày 22/6

Giá vàng (XAU/USD) liếm vết thương của nó ở mức thấp nhất trong ba tháng, dao động quanh mức 1.935 đô la sau khi thoát khỏi mức hỗ trợ 1.920 đô la. Khi làm như vậy, XAU/USD biện minh cho việc thị trường không hoạt động trong bối cảnh các tuyên bố trái chiều từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và các cập nhật không mấy ấn tượng xung quanh mối quan hệ Mỹ-Trung và gói kích thích của Trung Quốc. Ngoài ra, các yếu tố rộng rãi về các hành động của ngân hàng trung ương toàn cầu và việc thiếu các sự kiện/chính cũng hạn chế sự suy yếu của Giá vàng mặc dù khiến những người đầu cơ giá xuống hy vọng muộn.

Phân tích kỹ thuật giá vàng

Giá vàng vật lộn với đường hỗ trợ giảm dần kéo dài ba tuần, khoảng $1920 vào thời điểm báo chí.

Điều đó nói rằng, các điều kiện gần như bán quá mức của đường Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), được đặt ở mức 14, cho thấy việc XAU/USD đã chọn đáy, điều này cho thấy giá Vàng sẽ phục hồi điều chỉnh về mức giữa 1.900 đô la.

Tuy nhiên, sự hội tụ của Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 và đường xu hướng dốc xuống từ ngày 02 tháng 6, gần với mức $1.965 vào thời điểm báo chí, dường như là một rào cản quan trọng trong ngắn hạn đối với những người đầu cơ giá lên XAU/USD vượt qua.

Theo đó, vùng kháng cự ngang một tháng tuổi xung quanh $1985 sẽ được chú ý.

Ngược lại, một sự phá vỡ rõ ràng về mức 1.920 đô la có thể nhanh chóng đưa Giá vàng về con số tròn trịa 1.900 đô la trong khi bất kỳ điểm yếu nào nữa sẽ khiến XAU/USD dễ bị tổn thương khi thử nghiệm mức cao nhất vào đầu tháng 3 là khoảng 1.858 đô la.

BUY TẠI: 1933
SL: 1925
TP: 1938-1941

1. Chiến lược 1000 lots ---> www.1000lot.com

2. bộ video tiktok ----> Tiktok kênh
3. Các trường phái giao dịch đánh comlot và scalping ---> www.hocforex.vn

4. Khóa học forex ----> www.Forex.edu.vn