Header Ads Widget

Thị trường Vàng ngày 24/5

XAUUSD chờ sell xuống trong ngày.

XAUUSD h1 giá đang sideway trong vùng 1955-1982. Trong ngắn hạn có thể vàng sẽ đi lên test lại vùng kháng cự 1982 một lần nữa sau đó đảo chiều giảm trở lại. Khuyến nghị chờ sell xuống trong ngày giá 1982, SL: 1990, TP: 1965-1955


1. Chiến lược 1000 lots ---> www.1000lot.com
2. bộ video tiktok ----> Tiktok kênh
3. Các trường phái giao dịch đánh comlot và scalping ---> www.hocforex.vn

4. Khóa học forex ----> www.Forex.edu.vn