Header Ads Widget

Dự báo giá vàng phiên Mỹ 31/5

Giá vàng (XAU/USD) tăng giá thầu để làm mới mức cao trong ngày khi người mua ăn mừng chuỗi chiến thắng kéo dài hai ngày, sau khi làm mới mức thấp nhất trong 10 tuần. Khi làm như vậy, XAU/USD không chứng minh được sự phục hồi mới nhất của (DXY) nhưng lại cổ vũ một cách khéo léo cho lợi suất trái phiếu kho bạc giảm khi thị trường chờ đợi Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu về thỏa thuận trần nợ. Một điều cũng quan trọng cần theo dõi là Sách màu be của Fed và Cơ hội việc làm JOLTS của Hoa Kỳ cho tháng 4, đừng quên các manh mối lạm phát từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
SELL TẠI: 1972
SL: 1985
TP: 1961-1950

1. Chiến lược 1000 lots ---> www.1000lot.com
2. bộ video tiktok ----> Tiktok kênh
3. Các trường phái giao dịch đánh comlot và scalping ---> www.hocforex.vn

4. Khóa học forex ----> www.Forex.edu.vn