Header Ads Widget

Giá vàng ngày 25/4

Giá vàng (XAU/USD) tăng giá thầu để làm mới mức cao trong ngày gần 1.996 đô la khi nó kéo dài sự phục hồi của ngày hôm trước từ đường hỗ trợ tăng dần trong 5 tuần vào đầu ngày thứ Ba. Khi làm như vậy, kim loại sáng cổ vũ đánh bại lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và Đô la Mỹ khi thị trường chuẩn bị cho các kết quả tổng sản phẩm quốc nội chính của Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Cũng gây áp lực lên trái phiếu Mỹ và đồng bạc xanh là những lo ngại xung quanh trần nợ của Mỹ có thể sẽ hết hạn vào tháng 6.

Phân tích kỹ thuật giá vàng

Vàng vượt qua ngưỡng kháng cự giảm dần đã tồn tại một tuần khi tiếp cận Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 thanh ở khoảng 2.003 USD trong bối cảnh các tín hiệu tăng giá từ chỉ báo Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD). Cũng có lợi cho người mua XAU/USD là đường Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ổn định, được đặt ở mức 14.

Với điều này, vàng thỏi dường như được thiết lập tốt để tăng giá hơn nữa và có thể nhắm đến mức cao nhất hàng tháng là khoảng 2.049 đô la.

Ngược lại, những người bán vàng cần xác thực từ đường hỗ trợ tăng dần đã tồn tại được 5 tuần, khoảng 1.980 đô la vào thời điểm báo chí, để giành lại quyền kiểm soát.

Theo đó, mức SMA 200 thanh ở khoảng 1.966 đô la và mức thấp nhất vào cuối tháng 3 quanh 1.935 đô la có thể thu hút sự chú ý của XAU/USD.

Cần lưu ý rằng điểm yếu của XAU/USD khi vượt qua mức 1.935 USD có thể nhanh chóng kéo báo giá về mức thoái lui Fibonaci 61,8% của đợt tăng từ tháng 3 đến tháng 4, gần ngưỡng 1.900 USD.

BUY TẠI: 1991
SL: 1980
TP: 2001-2011

1. Chiến lược 1000 lots ---> www.1000lot.com
2. bộ video tiktok ----> Tiktok kênh
3. Các trường phái giao dịch đánh comlot và scalping ---> www.hocforex.vn

4. Khóa học forex ----> www.Forex.edu.vn