Header Ads Widget

Dự báo giá vàng ngày 27/4

Giá vàng đang giao dịch cao hơn khoảng 0,1% tại Tokyo sau khi tăng từ mức thấp 1.989,15 đô la lên mức cao 1.992,29 đô la cho đến nay nhưng vẫn ở mức băng mỏng trong khi dưới mốc tâm lý 2.000 đô la vào thứ Tư.

Giá vàng được cân nhắc về mặt kỹ thuật bởi thực tế là nó đang ở phía sau của xu hướng và bị áp lực trong vai phải của vai đầu và vai trong một thị trường bị phá vỡ.
Phóng to, chúng ta có thể thấy rằng phe gấu đang di chuyển ở mặt sau của đường xu hướng vi mô và giá Vàng đang bị kháng cự gần mức Fibonacci 38,2%.

BUY TẠI: 1981
SL: 1972
TP: 1991-2001

1. Chiến lược 1000 lots ---> www.1000lot.com
2. bộ video tiktok ----> Tiktok kênh
3. Các trường phái giao dịch đánh comlot và scalping ---> www.hocforex.vn

4. Khóa học forex ----> www.Forex.edu.vn