Header Ads Widget

Phân tích giá bạc: XAG / USD sẽ bị suy yếu hơn nữa đối với mức hỗ trợ $ 17,92 - Credit Suisse

Bạc đã xác nhận mức đỉnh và đang tiến đến mức hỗ trợ chính $ 18,65. Các nhà kinh tế tại Credit Suisse dự kiến ​​sẽ còn giảm thêm trong vài tháng tới.

$ 18,65 để chứng minh ít nhất là một tầng tạm thời

“Bạc đã hoàn thành một đỉnh lớn và tiếp tục tiếp cận mức hỗ trợ thoái lui 61,8% quan trọng của toàn bộ mức tăng 2020/21 ở mức 18,65 đô la. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ chứng minh ít nhất một mức sàn tạm thời. Tuy nhiên, khi động lượng tiếp tục xấu đi, sự suy yếu hơn nữa đối với mức hỗ trợ $ 17,92 dường như là hợp lý trong 1-2 tháng tới. ”

“Chỉ trên mức trung bình 55 ngày, hiện được thấy ở mức 21,33 đô la, sẽ ổn định kim loại quý có ý nghĩa hơn từ góc độ kỹ thuật.”www.dautuhanghoa.com

www.dautuphaisinh.vn

www.hanghoaphaisinh.com/3333

zalo: 0987732228