Header Ads Widget

Kinh Doanh Bông Trong Khu Vực Giá Trị Có Thể Có

 


Đầu tiên, nếu chúng ta nhìn vào giá có từ tháng 3 năm 2020 (thời điểm bắt đầu di chuyển parabol gần đây), thì chúng ta sẽ thấy một gờ hồ sơ khối lượng lớn nằm trong khoảng từ 93,50 đến 77,22. Vùng này đại diện cho khối lượng giao dịch lớn nhất trong khoảng thời gian này. 

Thứ hai, có sự thay đổi về cực (kháng cự cũ chuyển thành hỗ trợ mới) từ 4 mức khác nhau kể từ năm 2013. 

Thứ ba, đường EMA 200 hàng tuần đang ở quanh mức 90,60. 

Thứ tư, một nến doji hình thành trên biểu đồ hàng tuần cho thấy đà giảm.

Cuối cùng, các nhà giao dịch lớn hiện đang ở mức cao nhất trong 56 tuần đối với các vị thế bán (thông qua COTBase.com). Mặc dù không ở mức quá cao, nhưng nó đang bắt đầu có một chút đông đúc.

Những lý do trên, được xét riêng, báo hiệu sự cạn kiệt tiềm năng. Nhưng được kết hợp với nhau như một nhóm, nó sẽ làm tăng tỷ lệ trả lại tiềm năng.

www.dautuhanghoa.com

www.dautuphaisinh.vn

www.hanghoaphaisinh.com/3333

zalo: 0987732228