Header Ads Widget

Hợp đồng tương lai khí tự nhiên: Có vẻ trung tính / tăng trong ngắn hạn

Xem xét các kết quả sơ bộ từ CME Group đối với thị trường khí đốt tự nhiên kỳ hạn, hợp đồng mở đã tăng khoảng 3,8 nghìn hợp đồng vào đầu tuần sau hai đợt giảm giá hàng ngày liên tiếp. Trong cùng một dòng, khối lượng tăng hơn 50 nghìn hợp đồng.

Khí tự nhiên hiện nhắm mục tiêu mức $ 6,83

Mức tăng cận biên của giá khí đốt tự nhiên hôm thứ Hai đi kèm với khối lượng và lãi suất mở tăng, mở ra cánh cửa cho một số hợp nhất trước khi tăng thêm trong thời gian rất gần. Điều đó nói rằng, mức cao hàng tuần ở mức $ 6,83 mỗi MMBtu (ngày 29 tháng 6) vẫn là mục tiêu lưu ý tiếp theo trong thời gian ngắn hạn.


www.dautuhanghoa.com

www.dautuphaisinh.vn

www.hanghoaphaisinh.com/3333

zalo: 0987732228