Header Ads Widget

HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI DẦU THÔ: Phòng cho khoản lỗ thêm!

Xem xét các bản in nâng cao từ CME Group cho thị trường dầu thô kỳ hạn, hợp đồng mở đã tăng mạnh khoảng 14,2 nghìn hợp đồng vào thứ Ba. Trong cùng một dòng, khối lượng đã đảo ngược đợt pullback trước đó và tăng khoảng 736,8 nghìn hợp đồng, mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 1 tháng 3.

WTI: Tiếp theo về nhược điểm là SMA 200 ngày

Giá thùng WTI giảm gần 9% trước lo ngại suy thoái vào thứ Ba. Việc bán tháo dữ dội diễn ra song song với lượng mở và khối lượng giao dịch ngày càng tăng và điều này hỗ trợ cho việc tiếp tục xu hướng giảm, ít nhất là trong thời gian rất gần. Điều đó nói rằng, hỗ trợ tiếp theo của lưu ý xuất hiện tại SMA 200 ngày, hôm nay ở mức 93,37 đô la.

www.dautuhanghoa.com

www.dautuphaisinh.vn

www.hanghoaphaisinh.com/3333

zalo: 0987732228