Header Ads Widget

GOLD và EUR có đột biến nào?

 

EUR/USD trong ngày: xu hướng giảm giá lấn át.
 
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
1,0070
 
Khuyến nghị:
BÁN ở dưới mức tỷ giá 1,0070 với mục tiêu mở rộng lên 1,0000 & 0,9965.
 
Chiến lược thay thế:
Nếu vượt qua 1,0070 có thể tăng tới 1,0100 & 1,0130.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Khi 1,0000 bị phá vỡ, chỉ số có thể rơi về 0,9965.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 
Vàng trong ngày: trông chờ mức tỷ giá 1717,00.
 
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
1737,00
 
Khuyến nghị:
BÁN ở dưới mức tỷ giá 1737,00 với mục tiêu mở rộng lên 1722,00 & 1717,00.
 
Chiến lược thay thế:
Nếu vượt qua 1737,00 có thể tăng tới 1741,00 & 1746,00.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Khi ngưỡng kháng cự là 1737,00, kỳ vọng chỉ số giảm về 1722,00.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 
GBP/USD trong ngày: chịu áp lực.
 
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
1,1925
 
Khuyến nghị:
BÁN ở dưới mức tỷ giá 1,1925 với mục tiêu mở rộng lên 1,1815 & 1,1785.
 
Chiến lược thay thế:
Nếu vượt qua 1,1925 có thể tăng tới 1,1960 & 1,1995.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ báo RSI phức tạp và có xu thế giảm.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 
EUR/JPY trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 138,13 là điểm kháng cự.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 138,13.
 
Khuyến nghị :
Xu hướng giảm lấn át khi 138,13 là điểm kháng cự.
 
Kịch bản thay thế:
Trên 138,13, trông chờ 138,82 và 139,23.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 137,82 và 138,29)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 
EUR/GBP trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 0,8491.
 
0,8417 là điểm trục của chúng tôi.
 
Khuyến nghị :
Hồi phục ngắn hạn lên 0,8491.
 
Kịch bản thay thế:
Giảm phá vỡ mức 0,8417, sẽ kỳ vọng 0,8389 và 0,8373.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 0,8442 và 0,8455)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 
USD/CHF trong ngày: xu hướng tăng trên mức tỷ giá 0,9800.
 
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
0,9800
 
Khuyến nghị:
MUA ở trên mức tỷ giá 0,9800 với mục tiêu mở rộng lên 0,9860 & 0,9880.
 
Chiến lược thay thế:
Nếu xuống dưới 0,9800 có thể giảm tới 0,9780 & 0,9755.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI định hướng tốt.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 
Dax (Eurex)‎ (U2)‎ trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 13095,00.
 
12715,00 là điểm trục của chúng tôi.
 
Khuyến nghị :
Hồi phục ngắn hạn lên 13095,00.
 
Kịch bản thay thế:
Giảm phá vỡ mức 12715,00, sẽ kỳ vọng 12576,00 và 12493,00.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 12859,90 và 12882,10)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 
Brent (ICE)‎ (U2)‎ trong ngày: sự củng cố trong ngắn hạn.
 
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
107,25
 
Khuyến nghị:
BÁN ở dưới mức tỷ giá 107,25 với mục tiêu mở rộng lên 104,00 & 102,90.
 
Chiến lược thay thế:
Nếu vượt qua 107,25 có thể tăng tới 109,00 & 110,50.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Khi ngưỡng kháng cự là 107,25, kỳ vọng chỉ số giảm về 104,00.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
FTSE 100 (ICE Europe)‎ (U2)‎ trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 7067,00 hỗ trợ.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 7067,00.
 
Khuyến nghị :
Xu hướng tăng lấn át khi 7067,00 hỗ trợ.
 
Kịch bản thay thế:
Dưới 7067,00, kỳ vọng 6982,00 và 6931,50.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 7132,50 và 7116,00)
 
Analyst Views Chart