Header Ads Widget

Vàng của chúng ta hôm nay

 Giá vàng mở cửa phiên đầu ngày ở mức 1966USD và đang tiến dần đến mốc kháng cự phía trên

Đây cũng là vùng Keylevel để chúng ta có thể vào 1 lệnh Sell lúc này


Chiến lược Sell Quanh Vùng Giá : 1970-1974

Stop Loss : 1985


Take Profit 1: 1964

Take Profit 2: 1959

Take Profit 3: 1955

Take Profit 4: 1951


Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!