Header Ads Widget

Môi trường đầu tư an toàn cùng MD ( Modenmarkets)

 Các chương trình cùng MD với các thông tin chi tiết để có thể hỗ trợ đầu tư trong vàng - các chiến lược giao dịch dài hạn - các chiến lược scalping trong đầu tư với việc sử dụng bonus và các chiến lược đầu tư an toàn. 

Quý khách hàng mở tk tại MD --> Đây Sau đó tham gia giao dịch trực tiếp hoặc giao dịch theo phòng đầu tư với tỷ lệ scalping 7355 hoặc noloss  

Tìm hiểu về MDModen Markets Limited là thành viên của ủy ban tài chính, một cơ quan giải quyết tranh chấp độc lập bên ngoài (EDR). Ngoài việc xử lý các tranh chấp, ủy ban tài chính còn bảo vệ quyền lợi của các nhà giao dịch và cung cấp khoản bồi thường lên đến US $ 20000 cho mỗi khiếu nại.

Mẹo rủi ro: bắt đầu làm việc trên thị trường ngoại hối để đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan đến giao dịch đòn bẩy và có trình độ đào tạo thích hợp.

Chính sách bảo mật mô tả cách công ty thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng của  Moden Markets Limited.

MODEN GROUP LIMITED là công ty mẹ của Moden Exchange Global Limited và Moden Markets Limited.

MODEN MARKETS LIMITED địa chỉ đăng ký tại 4D, SALISBURY ROAD, WESTON-SUPER-MARE, SOMERSET, UNITED KINGDOM, BS22 8EW. Số đăng ký công ty: 13840760.

MODEN MARKETS LIMITED là nhà cung cấp thanh khoản và nhà môi giới ngoại hối và hợp đồng tương lai, được ủy quyền và quản lý bởi Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Hoa Kỳ (NFA), số quy định: 0545557

MODEN EXCHANGE GLOBAL LIMITED là công ty trách nhiệm hữu hạn có địa chỉ đăng ký tại 1 Yonge Street, Suite1303, Toronto, Ontario, Canada, M5E1W7.

Moden Exchange Global Limited là nhà môi giới ngoại hối và nhà cung cấp thanh khoản được Fintrac MSB ủy quyền và quản lý với số đăng ký M20511065.

MODEN EXCHANGE GLOBAL LIMITED là công ty trách nhiệm hữu hạn có địa chỉ đăng ký tại Rm1312, 17 Street Suite 692, Denver, Colorado, Zip 80202.

Moden Exchange Global Limited là nhà môi giới tương lai và ngoại hối và lưu chuyển tiền tệ, được ủy quyền và quản lý bởi cơ quan thực thi tội phạm tài chính (FinCEN MSB), với quy định số 31000170354612.

MODEN EXCHANGE GLOBAL PTY LTD là công ty trách nhiệm hữu hạn có địa chỉ đăng ký tại Tầng 20, 201 Sussex Street, Sydney, Nsw 2000, Australia.

Moden Exchange Global Limited là nhà cung cấp Sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số được ủy quyền và quản lý bởi AUSTRAC DCE với số đăng ký 100699907.