Header Ads Widget

Chương trình tuyển dụng Team ZEN cùng team ông già đầu tư 3 miền Hà nội - HCM - Đà nẵng

 Các chương trình tuyển dụng nhân viên và đào tạo tìm kiếm nhân sự và gia nhập thành viên ông già đầu tư nhằm phát triển các kĩ năng và mô hình đầu tư phân khúc tầm trung với các định hướng khách hàng 1k 10k 15k 20k / như chúng ta đã biết các mô hình tìm kiếm khách hàng tầm cao hoặc vốn lớn đó là các phân khúc của bđs của chứng khoán của giao dịch hàng hóa hay vàng vật chất 

Tuy nhiên phân khúc team OG ZEN 7355 và các chương trình đầu tư phân khúc 1k 15k ... là định vị vốn nhỏ vốn ít ... thì sẽ phù hợp hơn với nhiều phân khúc định dạng

Các ứng viên có cơ hội tiếp xúc dần với các mô hình tìm kiếm khách hàng vừa sức với bản thân trước khi có kinh nghiệm để nghiên cứu phân tích và tham gia các mô hình vốn lớn như bđs hay chứng khoán

chính vì thế các định vị của tìm kiếm khách hàng tầm ZEN sẽ có những định vị riêng

Nay chúng tôi tìm các ứng viên cho 3 thị trường 

Khu vực Hà nội : 15 người 

Khu vực HCM : 6 người 

Khu vực Đà nẵng :  15 người 

1. Team trading ( sẽ có mô tả sau )

2. Team sale các phân khúc Noloss / 7355 / 5573 / và copytrade

3. Yêu cầu có khả năng nghiên cứu đam mê thị trường tài chính và có kĩ năng sale nhằm phát triển hỗ trợ nhà đầu tư hiệu quả / chúng ta sẽ bàn và nói tới khi phỏng vấn chi tiết gửi hồ sơ và liên lạc : 0987732228 info@tpj.com.vn

4. Được đào tạo và phân tích cũng như định hướng về Tài chính / phân tích kĩ thuật / phân tích tin tức để nhận biết các tín hiệu và các mô hình đầu tư/ Được tham gia vào team và cộng đồng ông già đầu tư để đưa ra các phân tích và chăm sóc khách hàng thị trường nóng / ngoài ra có khả năng độc lập để phân tích cũng như tìm kiếm khách hàng thị trường lạnh

Trân trọng thông báo

Admin